Κάθε σώμα είναι έτσι φτιαγμένο ώστε να εκφράζει τις δικές του δυνατότητες. Μην προσπαθείς να είσαι κάτι άλλο.