Αν κάποιος σου χρωστάει, απελευθέρωσε, συγχώρησε, προχώρησε.