Οι σημαντικότερες αλλαγές συμβαίνουν μέσα σου και επηρεάζουν όλο τον κόσμο όπως το άρωμα σε ένα δωμάτιο.