Ανοίξου στην απλότητα. Είναι η πύλη προς αμέτρητα μονοπάτια και δυνατότητες.