Οι αποτυχημένες προσπάθειες είναι αναγκαίες γιατί σου δείχνουν τι Δεν λειτουργεί για σένα.