Όταν δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι, αλλάζεις αυτό που μπορείς.