Αποδυναμώνεις κάτι όταν το κοιτάς με Παρουσία χωρίς να το σχολιάζεις.