Ευθυγραμμίσου με το Σύμπαν στην παρούσα στιγμή, κι εκείνο θα ανταποκριθεί σε ό,τι χρειάζεσαι πιο εύκολα και πιο άμεσα.