Όταν απελευθερώνεσαι από ό,τι σε δεσμεύει, τότε βλέπεις ξεκάθαρα που θες να πας.