Πρώτα συνειδητοποιείς πως δεν είσαι οι σκέψεις, το σώμα, τα συναισθήματα και ο κόσμος. Μετά συνειδητοποιείς πως είσαι κάθε σκέψη, κάθε σώμα, κάθε συναίσθημα και ολόκληρος ο κόσμος. Είσαι όλα όσα έρχονται σε Ύπαρξη… και παράλληλα τίποτε από αυτά.