Δες πέρα από το σώμα, τις σκέψεις και τα συναισθήματα… και τότε θα διευρυνθείς τόσο πολύ, ώστε να καταλάβεις πως είσαι ολόκληρο το Σύμπαν.