Τόλμησε να δουλέψεις για το καλύτερο κι ας φαίνεται μεγαλύτερο των δυνατοτήτων σου.