Να βρίσκεσαι σε αρμονία με το απρόβλεπτο της ζωής.