Όταν καταφέρεις να αποστασιοποιείσαι από όλα τα καλά πράγματα που σου συμβαίνουν, τότε θα μπορείς να αποστασιοποιείσαι πιο εύκολα από τις προκλήσεις της ζωής.