Κράτησε την ισορροπία. Να είσαι ο ιερός σου εαυτός που και που.