Αφιερώσου σε κάθε στιγμή που εκδηλώνεται. Μην επιλέγεις τις στιγμές που θες να δώσεις την προσοχή σου. Θα σε διδάξει να παραμένεις στον παρόντα χρόνο και μόνο.