Οι επιθυμίες προέρχονται από το εγώ. Η μόνη επιθυμία της καρδιάς είναι η αφύπνιση.