Τα καλύτερα ταξίδια της ψυχής ξεκινούν πάντοτε με ένα συνειδητό σοκ.