Μη κρίνεις το σώμα που έχεις. Είναι ο ναός του Σύμπαντος.