Οτιδήποτε κι αν συμβαίνει, εγώ παραμένω. Στη ρίζα της ύπαρξής μου είναι η καθαρή επίγνωση, ένας σπινθήρας έντονου φωτός
― Nisargadatta Maharaj