Εσωτερίκευση σημαίνει να αισθάνεσαι την ηρεμία· να αισθάνεσαι τον χώρο εκείνο όπου όλα συμβαίνουν.
― Adyashanti