Ο αληθινός κόσμος είναι πέρα από το οπτικό πεδίο του νου. Βλέπουμε τον κόσμο μέσα από το δίχτυ των επιθυμιών μας, χωρισμένο σε ευχαρίστηση και πόνο, σωστό και λάθος, εσωτερικό και εξωτερικό. Για να δεις το σύμπαν όπως είναι, πρέπει να πας πέρα από το δίχτυ. Δεν είναι τόσο δύσκολο καθώς το δίχτυ είναι γεμάτο τρύπες.
― Nisargadatta Maharaj