Ήμουν πολύ ανοικτός, πολύ σαφής. Σας έλεγα πως δεν είστε το σώμα, είστε μονάχα εκείνη η γνώση και πως αυτή η ζωτική ανάσα είναι το μέσο μεταφοράς σας, ένα εργαλείο με το οποίο εκτελείτε τις δραστηριότητές σας και πως η γνώση τού “Είμαι” είναι πολύ λεπτοφυής. Επειδή μέσα από τη γνώση σας είστε εσείς και είναι και ο κόσμος.
― Nisargadatta Maharaj