Αυτός που αγαπά τον πάντα υποστηρικτή Θεό με την κατανόηση πως τίποτα δεν μπορεί να επιτευχθεί με τις δικές του πράξεις και που περιμένει τα πάντα να γίνουν μονάχα από τον Θεό, καθοδηγείται κάθε λεπτό από τον Θεό, στο μονοπάτι τής Αλήθειας
― Ramana Maharshi