Ο νους και το σώμα βρίσκονται πάντοτε σε ένα ταξίδι, κινούνται και αλλάζουν, εσύ όμως – που έχεις επίγνωση όλης αυτής της κίνησης και της αλλαγής – δεν ταξιδεύεις μαζί τους. Δεν μοιράζεσαι το πεπρωμένο ή τα όριά τους. Ποτέ δεν γίνεσαι αυτό που φαίνεται πως είναι εκείνα.
―  Rupert Spira