Μύθος: Τα μόνα συναισθήματα που βιώνουν οι αφυπνισμένοι άνθρωποι, είναι τα θετικά. Ένα αφυπνισμένο ον βιώνει μόνο καλά συναισθήματα. Οι φωτισμένοι άνθρωποι δεν θυμώνουν.
Αντιθέτως, όλα τα συναισθήματα είναι διαθέσιμα. Αν η Aλήθεια χρειάζεται να χρησιμοποιήσει θυμό, θα χρησιμοποιήσει θυμό. Ο θυμός είναι ένα καλό εργαλείο για να έχεις. Η ιδέα πως κάποια συναισθήματα ποτέ δεν συμβαίνουν όταν αφυπνίζεσαι είναι αστεία. Δεν είναι αλήθεια.
Σταματάμε να προβάλλουμε τα συναισθήματα στον κόσμο γύρω μας; Ναι. Σταματάμε να παίρνουμε προσωπικά τα συναισθήματα; Ναι.
Αυτό σημαίνει πως ένα αφυπνισμένο ον μπορεί να αισθάνεται θυμό, θλίψη, απώλεια. Μπορεί να αισθανθεί τα πάντα και οτιδήποτε όσο αφυπνίζεται. Είμαστε απλά ένας χώρος όπου οι εμπειρίες συμβαίνουν και περνούν. Δεν τις παίρνουμε προσωπικά.
Adyashanti