Δεν υπάρχει καμία ανάγκη για καμία εκπαίδευση. Η συνειδητότητα είναι πάντοτε μαζί σου. Με τον ίδιο τρόπο που δίνεις προσοχή στον εξωτερικό κόσμο, δώσε και στον εσωτερικό. Καμία νέα ή ειδική επίγνωση δεν είναι απαραίτητη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να είσαι συνειδητός στο ότι είσαι συνειδητός. Μην παρεξηγήσεις την απλότητα της συμβουλής. Λίγοι είναι εκείνοι που έχουν το θάρρος να εμπιστευθούν εκείνο που είναι αθώο και απλό.
―  Nisargadatta Maharaj