Όταν αρχίζεις να ακολουθείς αντί να ηγείσαι, αρχίζεις να ακολουθείς εκείνο το εσωτερικό κίνημα που δεν μιλάει. Αυτό οδηγεί, εσύ ακολουθείς. Σταδιακά, και τα δύο συγχωνεύονται σε ένα μόνο κίνημα. Στην πραγματικότητα όμως, κανένας δεν ηγείται και κανένας δεν ακολουθεί.
― Adyashanti