Όλα είναι καλα ακόμη κι αν φαίνεται πως δεν είναι.
― Adyashanti