Η συνειδητότητα δεν μετασχηματίζεται με την εμπειρία. Ποτέ δεν κινείται ή αλλάζει. Είναι το μοναδικό, σταθερό στοιχείο της εμπειρίας.
― Rupert Spira