Όσο έχεις την εντύπωση ότι επηρεάζεις τα γεγονότα, η έννοια της ελευθερίας δεν είναι για εσένα. Η ίδια η έννοια του να πράττεις, να είσαι η αιτία για κάτι, είναι δεσμευτική. Αν θέλεις να κάνεις πραγματική πρόοδο, πρέπει να ξεχάσεις κάθε ιδέα προσωπικής απόκτησης
― Sri Nisargadatta Maharaj