Εμπιστεύσου την δύναμη που γνωρίζει και φροντίζει.
― Robert Adams