Η παρουσία τής ακινησίας ανοίγει το σώμα και μουλιάζει μέσα σου σαν το σφουγγάρι αν το επιτρέψεις. Αυτό που συμβαίνει είναι μια σιωπηλή κατανόηση, η οποία δεν εκφράζεται με λέξεις αλλά αποτελεί μια άμεση εμπειρία τού Όλα Όσα Είναι. Επίτρεψε στον εαυτό σου να απολαύσει το σπουδαίο δώρο και να μην ψάχνει για κάποια εναλλακτική εμπειρία. Αφέσου χωρίς να το σκέφτεσαι, χωρίς την κίνηση κάποιας έστω σκέψης. Τι είναι αυτό που βιώνει; Τι είναι αυτή η εμπειρία;
― Adyashanti