Η παρουσία της Συνειδητότητας πάντοτε λάμπει με την ίδια φωτεινότητα, πίσω από την ομίχλη όλων των εμπειριών.
Rupert Spira