Σου έχει δοθεί η σπάνια ευκαιρία της γέννησης όπου μπορείς να βρεις την αυτοπραγμάτωση και να ξεδιπλώσεις την αληθινή σου φύση. Μην χρησιμοποιήσεις τον χρόνο σου για οτιδήποτε άλλο.
― Robert Adams