Έχει καταγραφεί ότι η καρδιά των ανθρώπων είναι η δυνατότερη γεννήτρια ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων στο σώμα. Αυτό είναι σημαντικό γιατί πάντα μας δίδασκαν ότι ο εγκέφαλος είναι εκεί που λαμβάνει χώρα όλη η δράση.
Ο εγκέφαλος έχει ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο αλλά είναι πιο αδύναμα από αυτά της καρδιάς. Η καρδιά είναι περίπου εκατό φορές πιο ισχυρή ηλεκτρικά και πέντε χιλιάδες φορές πιο ισχυρή μαγνητικά από τον εγκέφαλο. Ο λόγος που αυτό είναι σημαντικό είναι επειδή ο φυσικός κόσμος όπως τον γνωρίζουμε είναι φτιαγμένος απ’ αυτά τα δύο ενεργειακά πεδία, ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία.
Τα βιβλία τής φυσικής μάς λένε πως αν μπορέσουμε να αλλάξουμε είτε το μαγνητικό είτε το ηλεκτρικό πεδίο ενός ατόμου, ουσιαστικά αλλάζουμε το ίδιο το άτομο. Αλλάζουμε το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένο το σώμα μας και φαίνεται τώρα πως η ανθρώπινη καρδιά είναι σχεδιασμένη να κάνει και τα δύο, να αλλάζει το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο τού σώματός μας και του κόσμου κι αυτό γίνεται ως απάντηση στα συναισθήματα που δημιουργούμε μεταξύ τής καρδιάς και του εγκεφάλου μας.
― Gregg Braden
από Έλενα: Και ποια είναι η έδρα της αγάπης; Η καρδιά. Είναι και η απόδειξη πως η αγάπη μπορεί να αλλάξει τους ανθρώπους και τον κόσμο.