Βαθιά θεραπεία

Όσο δύσκολη κι αν είναι μια εσωτερική ή εξωτερική δυσκολία, οπωσδήποτε θα αλλάξει. Δεν μπορεί να συνεχίζει για πάντα. Η ίδια η φύση ισορροπεί τον εαυτό της όταν συμβαίνουν έντονα γεγονότα και τότε είναι που περνάει στη φάση της θεραπείας [...]

Μικρές Επιγνώσεις

Μετατόπισε την προσοχή σου από τις λέξεις στην σιωπή και τότε θα ακούσεις.
― Sri Nisargadatta Maharaj