Στον δικό μου κόσμο… δύο

Σ τον δικό μου κόσμο, η ένωση με τον απόλυτο έρωτα της Ύπαρξης είναι και η αποστολή μου... να βρω τον Εαυτό που υπάρχει πριν την αυγή ετούτου του κόσμου. Τον αναζητώ ψηλαφώντας χωρίς να ξέρω τι ψάχνω και κάθε [...]

Μικρές Επιγνώσεις

Όσο έχεις την εντύπωση ότι επηρεάζεις τα γεγονότα, η έννοια της ελευθερίας δεν είναι για εσένα. Η ίδια η έννοια του να πράττεις, να είσαι η αιτία για κάτι, είναι δεσμευτική. Αν θέλεις να κάνεις πραγματική πρόοδο, πρέπει να ξεχάσεις κάθε ιδέα προσωπικής απόκτησης
― Sri Nisargadatta Maharaj